BLOG

Bài viết mới nhất
Blog Image
Tương lai của ERP là kết hợp cùng AI
Primary SA
04-02-2020 10:34:05

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến các công ty và việc kinh doanh của...

231
Blog Image
"Tỷ suất hoàn vốn - ROI" khi tiến hành chuyển đổi số
Primary SA
04-02-2020 10:21:51

Những thách thức mà các nhà lãnh đạo công nghệ phải đối mặt là không bao giờ hết...

153
Blog Image
Kì vọng gì vào phần mềm ERP trong kỉ nguyên 4.0?
Primary SA
04-02-2020 10:09:40

Thế giới đang bước vào kỉ nguyên công nghệ 4.0 và yêu cầu dành cho một phần mềm ERP giờ cũng...

157
Blog Image
Các module thiết yếu nhất của một hệ thống phần mềm ERP (Phần 2)
Primary SA
06-04-2020 22:45:29

Nếu đang muốn ứng dụng phần mềm ERP vào hệ thống của công ty mình, điều quan trọng là...

177
Blog Image
Các module thiết yếu nhất của một hệ thống phần mềm ERP (Phần 1)
Primary SA
06-04-2020 22:45:45

Giá trị của một phần mềm ERP được thể hiện rõ nhất ở khả năng tập trung tất cả các dịch vụ xử lý trong...

197
Blog Image
Phần mềm ERP cho ngân hàng có gì đặc biệt?
Primary SA
04-02-2020 14:00:41

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập về những khía cạnh tổng quát cũng như...

171
Xem thêm