Với hệ thống máy chủ của VNG CLOUD đặt tại nhiều nơi, băng thông đường truyền cực lớn, vCDN sẽ giúp gia tăng tốc độ tải xuống khi truy cập vào website, mobile app, giúp gia tăng trải nghiệm người dùng
 

Tính năng

 
 
 
 
 
 
 
 

Sơ đồ hoạt động

 

Lợi ích triển khai

Bảo vệ website của bạn khỏi các cuộc tấn công DDoS với kiến trúc phân tán và giảm thiểu thiệt hại từ các cuộc tấn công

Cải thiện Google Ranking và SEO

Giảm tải máy chủ gốc / Tối ưu băng thông

Tiết kiệm chi phí

Tăng số lượng người dùng truy cập đồng thời với khả năng phục vụ tại nhiều địa điểm khác nhau

Tính sẵn sàng cao

Dễ dàng tích hợp và triển khai nhanh

Bảo vệ nội dung trước người dùng và bot không mong muốn