VNG Cloud
 

vStorageGateway: Giải pháp tích hợp Hybrid Storage

vStorageGateway là dịch vụ cung cấp cổng kết nối giữa hạ tầng vật lý của khách hàng và dịch vụ lưu trữ trên đám mây. vStorageGateway hỗ trợ các giao thức lưu trữ tiêu chuẩn như: NFS và SMB.

Với vStorageGateway của VNG Cloud, khách hàng thay vì phải tự cấu hình với các câu lệnh phức tạp thì có thể làm chỉ thông qua giao diện web portal.

 
 

Features

Mở rộng kho lưu trữ truyền thống

vStorageGateway giúp mở rộng dung lượng lưu trữ truyền thống của hệ thống, cho phép lưu trữ dữ liệu lớn một cách linh hoạt và hiệu quả.

product.related_post

 

Tại sao chọn vStorageGateway?

Triển khai đơn giản

Thực hiện ngay trên portal với 3 bước thiết lập. Dễ dàng tích hợp với Object Storage

Tích hợp nhanh chóng và hiệu quả

Tốc độ đồng bộ dữ liệu nhanh chóng, các ứng dụng không cần thay đổi mã code để tích hợp.

Linh hoạt và dễ dàng mở rộng

Dễ dàng mở rộng kho lưu trữ mà không bị giới hạn.

Tối ưu truyền tải

Các ứng dụng triển khai trên server vật lý có thể tận dụng local cache tại gateway để truy cập dữ liệu nhanh chóng.

Tính ổn định cao

vStorageGateway được xây dựng với tính ổn định cao, đảm bảo hoạt động liên tục và đáng tin cậy trong việc sao lưu và truy cập dữ liệu.

 
 

Sơ đồ hoạt động

Lưu trữ video giám sát
Lưu trữ tape trên đám mây
Chia sẻ lưu trữ K8s
 
 
 
 
 

Câu hỏi thường gặp

 

Khuyến mãi

01