VNG Cloud Blog

Sự phát triển của IoT đang thay đổi bộ mặt của các ngành công nghiệp và cách vận hành chúng. Bằng cách kết nối các thiết bị với Internet, chúng ta...

Internet of Things (IoT) hay Internet vạn vật là một trong những yếu tố quan trọng của công nghệ tương lai. Thực ra, IoT đã hình thành trong hiện...

Trong sự chuyển dịch nhanh chóng và khá nhộn nhịp của thị trường công nghệ vào đầu năm 2019, những xu hướng mới nào sẽ tạo nên sự thay đổi tiếp...

(VNG CLOUD – Cung cấp dịch vụ cloud server chuyên nghiệp) Bạn đang có nhu cầu thuê máy chủ Cloud Server?! Vậy bạn có biết những thắc mắc cơ bản mà...

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về CDN (Content Delivery Network) và các thành phần cấu tạo của hệ thống này trong bài viết sau.

Docker Community Edition (CE) là tên mới của phiên bản miễn phí từ Docker. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt Docker CE lên CentOS 7...

Bookmark