Database as a Service (vDB) - Dịch vụ hỗ trợ thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp.

Dịch vụ vDB giúp dễ dàng thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây của VNG Cloud. Với vDB, khách hàng có thể hoàn toàn tập trung vào việc xây dựng và chạy ứng dụng của mình.

 

 

 

Tại sao sử dụng vDB ?

Quản trị dễ dàng, đơn giản

Khả năng mở rộng linh hoạt

Sao lưu và khôi phục dữ liệu dễ dàng

Hiệu năng cao

Bảo mật tốt hơn với VPC

Engine cho CSDL phổ biến: MySQL, MariaDB, PostgreSQL

 
 

Bảng giá dịch vụ

db.v3.tiny

420,000đ

1 Core CPU

2GB RAM

5GB Free Backup

db.v3.medium

840,000đ

2 Core CPU

4GB RAM

50GB Free Backup

db.v3.xmedium

1,360,000đ

2 Core CPU

8GB RAM

60GB Free Backup

db.v3.large

2,720,000đ

4 Core CPU

16GB RAM

100GB Free Backup

db.v3.xlarge

5,440,000đ

8 Core CPU

32GB RAM

120GB Free Backup

db.v3.2xlarge

9,600,000đ

8 Core CPU

64GB RAM

150GB Free Backup

db.v3.3xlarge

10,880,000đ

16 Core CPU

64GB RAM

150GB Free Backup

Lưu ý:

  • - Giá chưa bao gồm 10% VAT
  • - Giá áp dụng cho gói 30 ngày
 
 

Lợi ích vượt trội

Quản trị dễ dàng, đơn giản

vDB giúp doanh nghiệp triển khai và quản lý cơ sở dữ liệu trên đám mây một cách dễ dàng, doanh nghiệp có thể sử dụng giao diện trực quan hoặc giao diện lập trình ứng dụng (API) để quản lý cơ sở dữ liệu trong vài phút. Doanh nghiệp không cần phải khởi tạo hạ tầng và cũng không cần phải cài đặt hay cấu hình những bước phức tạp.

Khả năng mở rộng linh hoạt

Doanh nghiệp có thể mở rộng tài nguyên tính toán (CPU, Mem) và tài nguyên lưu trữ của cơ sở dữ liệu với chỉ vài thao tác đơn giản trên giao diện hoặc gọi vào giao diện lập trình ứng dụng (API), giúp đáp ứng được nhu cầu mở rộng nhanh chóng.

Sao lưu và khôi phục dữ liệu dễ dàng

vDB cung cấp khả năng tự động sao lưu dữ liệu hàng ngày giúp đảm bảo khả năng khôi phục dữ liệu theo bản sao lưu khi xảy ra sự cố, đồng thời cho phép tạo bản sao lưu theo nhu cầu.

Hiệu năng cao

Phần cứng chuyên dụng dành cho doanh nghiệp kết hợp với hệ thống lưu trữ SSD mang lại cho doanh nghiệp hiệu năng cao mà doanh nghiệp cần.

An toàn

vDB giúp bạn dễ dàng kiểm soát truy cập mạng vào cơ sở dữ liệu của bạn, đồng thời cho phép bạn chạy hệ thống cơ sở dữ liệu trong mạng riêng ảo (vVPC), mà cung cấp nhiều tính năng bảo mật khác.

Chỉ trả cho những gì sử dụng

vD có thể giúp doanh nghiệp tối ưu hoá việc sử dụng tài nguyên và hiệu quả chi phí, doanh nghiệp có thể mở rộng tài nguyên khi cần và thu hẹp hệ thống khi không cần, doanh nghiệp chỉ trả tiền cho những gì đang sử dụng.