Quá trình phát triển của VNG CLOUD?

VNG Logo
 • 2004
 • Công ty số 1 về Internet
 • Startup Kỳ Lân đầu tiên và duy nhất
 • 100 triệu người dùng
 • Có mặt tại 100 quốc gia
 •  
VNG CLOUD Logo
 •  
 •  
 •  
 • 2007
   
 • Hơn 10,000 Servers
   
 • Phục vụ hơn 100 khách hàng
   
 • 2018 - Ra mắt dịch vụ Cloud Services
   
 •  
   
2004

 

Công ty số 1 về Internet

 

Startup Kỳ Lân đầu tiên và duy nhất

 

100 triệu người dùng

 

Có mặt tại 100 quốc gia

 

2007

 

Hơn 10,000 Servers

 

Phục vụ hơn 100 khách hàng

 

2018 - Ra mắt dịch vụ Cloud Services