BLOG

Bài viết mới nhất
Blog Image
Các module thiết yếu nhất của một hệ thống phần mềm ERP (Phần 2)
Primary SA
04-02-2020 10:34:05

Nếu đang muốn ứng dụng phần mềm ERP vào hệ thống của công ty mình, điều quan trọng là...

12
Blog Image
Các module thiết yếu nhất của một hệ thống phần mềm ERP (Phần 1)
Primary SA
04-02-2020 10:34:05

Giá trị của một phần mềm ERP được thể hiện rõ nhất ở khả năng tập trung tất cả các dịch vụ xử lý trong...

12
Blog Image
Phần mềm ERP cho ngân hàng có gì đặc biệt?
Primary SA
04-02-2020 10:34:05

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập về những khía cạnh tổng quát cũng như...

12
Blog Image
Doanh nghiệp bán lẻ phải làm gì để "sống" được tại Việt Nam?
Primary SA
04-02-2020 10:34:05

Chỉ cần nhìn vào con số doanh nghiệp bán lẻ bị thâu tóm hay rút chân khỏi Việt Nam là thấy ngay...

7
Blog Image
5 giải pháp hữu hiệu phần mềm ERP mang đến cho các công ty bất động sản
Primary SA
04-02-2020 10:34:05

Theo một nghiên cứu gần đây của IN4VELOCITY, mỗi công ty bất động sản đang trong quá trình phát triển đều cần...

5
Blog Image
IoT Sẽ Thay Đổi Các Ngành Như Thế Nào Trong Tương Lai
Primary SA
04-02-2020 10:34:05

Sự phát triển của IoT đang thay đổi bộ mặt của các ngành công nghiệp và cách vận hành chúng. Bằng cách kết nối các thiết bị với Internet, chúng ta...

6
Xem thêm