Trung tâm hỗ trợ

  • Tất cả mọi thắc mắc đều được giải đáp
 

Làm thế nào để tôi biết được có bao nhiêu lượt đang xem camera của tôi?

February 06, 2020

Để biết tại thời điểm hiện tại có bao nhiêu lượt xem camera, ở trang “Xem trực tiếp” sẽ hiện thị các thông tin:

- Tổng số view xem trực tiếp camera đồng thời của tài khoản có. Để biết cách tính số lượt view đồng thời, xem tại đây

- Số view tại thời điểm đó. Một người xem 10 camera thì được đếm là 10 view, 5 người xem cùng 1 cam cũng được đếm là 5 view.

Để biết được lịch sử lượt xem camera, truy cập vào trang “Lịch sử hệ thống” ☛ Chọn tab “Lịch sử truy cập”.

Lịch sử truy cập sẽ hiện thị thông tin hành động những tài khoản đã đăng nhập vào: đã xem trực tiếp/xem lại ở những camera nào.

Bạn có thể nhấn vào số lượng camera để xem tên camera mà tài khoản đó đã xem

Hashtag

ViewsMonitoring