VNG CLOUD
12 năm vận hành hạ tầng cho VNG
 
 
 •  

  Công ty số 1

  về Internet

 •  

  Startup Kỳ Lân

  đầu tiên

  và duy nhất

 •  

  100 triệu

  người dùng

 •  

  Có mặt tại 100

  quốc gia

 • VNG Logo
 •  
 •  
 •  

  2007

   
 •  

  Hơn 10,000

  Servers

   
 •  

  Phục vụ hơn 100

  khách hàng

   
 •  

  2018

  Ra mắt dịch vụ

  Cloud Services

   
 • VNG CLOUD Logo