Bảng giá dịch vụ vCS

Gói dịch vụ Gói Standard Gói Premium
Giá phải trả mỗi tháng 300,000 ₫ 600,000 ₫ 885,000 ₫ 1,160,000 ₫ 1,425,000 ₫ Liên hệ
Số phút vận hành tổng đài kèm theo gói hàng tháng 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 Liên hệ
Số người dùng tối đa 10 20 30 40 50 Liên hệ
Cước cuộc gọi Theo nhà mạng Theo nhà mạng Theo nhà mạng Theo nhà mạng Theo nhà mạng Theo nhà mạng
Thời gian lưu trữ ghi âm 60 ngày 60 ngày 60 ngày 60 ngày 60 ngày 60 ngày
Giới hạn lưu trữ danh bạ Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Bảng điều khiển (dashboard) Bản đầy đủ Bản đầy đủ Bản đầy đủ Bản đầy đủ Bản đầy đủ Bản đầy đủ
Giá lưu trữ ghi âm khi mua thêm/30 ngày 50,000 ₫ 100,000 ₫ 150,000 ₫ 200,000 ₫ 250,000 ₫ Liên hệ
Hỗ trợ thiết lập, cấu hình tổng đài khi khởi tạo Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng 24/7 Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí

Lưu ý:

  • - Số phút vận hành tổng đài kèm theo gói hàng tháng sau 30 ngày kể từ lúc kích hoạt sẽ thiết lập lại (reset).
  • - Giá trên áp dụng cho hợp đồng 12 tháng.
  • - Giá chưa bao gồm VAT.