Bảng giá dịch vụ
 

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% VAT