Giải pháp chăm sóc khách hàng và làm việc cộng tác trên nền tảng điện toán đám mây cho doanh nghiệp

 
Mô tả
Bảng giá
 

Tính năng chung

Omnichannel – Hỗ trợ đa kênh

  • Tương tác với khách hàng trên kênh mà họ muốn

Tiếp nhận và điều phối thông minh

  • Trải nghiệm một giải pháp tiếp nhận và điều phối hiệu quả hơn

Colloborative

  • Cộng tác liền mạch . Ngay lập tức kết nối khách hàng và chuyên gia trên hệ thống để giải quyết vấn đề nhanh chóng

Giao diện quản lý mạnh mẽ

  • Giao diện làm việc phá vỡ mọi rào cản để tăng cường kết nối với khách hàng và đưa ra kết quả nhanh chóng
 
 

Lợi ích

Nâng cao trải nghiệm hỗ trợ khách hàng

  • Dễ dàng tương tác với doanh nghiệp với công cụ mà mình thấy tiện lợi

Giao diện làm việc hợp nhất

  • Dễ dàng cộng tác với nhau để giải quyết vấn đề cho khách hàng

Quản lý dữ liệu tập trung

  • Dễ dàng có cái nhìn tổng quan về mỗi khác hàng để đưa ra quyết định đúng đắn

Sẵn sàng kết nối và cùng phát triển

  • Dễ dàng kết nối với nhiều hệ thống khác nhằm giải quyết nhiều bài toán của Khách hàng