IoT Box: IoT Platform trên cloud

IoT Box là giải pháp điện toán đám mây giúp khách hàng có thể sử dụng để xây dựng giải pháp IoT cho dự án của mình dễ dàng mà không cần lập trình. IoT Box nhận dữ liệu từ IoT device lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn trên điện toán đám mây.

IoT Box nhận dữ liệu từ IoT device lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn trên điện toán đám mây.

IoT Box cung cấp nhiều tính năng như: quản lý thiết bị, quản lý thông điệp, quản lý user, quản lý phân quyền, cung cấp bộ công cụ để phân tích và xây dựng báo cáo dễ dàng.

 

 

 

Tại sao sử dụng IoT Box ?

Xây dựng giải pháp IoT không cần lập trình, không cần chuyên gia về hạ tầng và chuyên gia về IoT.

Chi phí hợp lý, trả theo nhu cầu sử dụng.

Tiết kiệm chi phí xây dựng và vận hành.

Phù hợp với hầu hết các giải pháp IoT: Smart Agriculture, Smart City, Smart Home, Smart Manufacturing…

 

Ready to Build?

Explore More About Us

 
 
Contact Us