IoT Hub: Giải pháp quản lý các thiết bị IoT trên nền tảng đám mây

IoT Hub là một sản phẩm đám mây thuộc khối Nền tảng (Nền tảng như một dịch vụ - PaaS), hỗ trợ kết nối giữa thiết bị IoT tới đám mây và từ đám mây tới thiết bị, nhận dữ liệu từ các thiết bị IoT và xử lý dữ liệu realtime (thời gian thực) trên nền tảng đám mây giúp khách hàng có thể cài đặt cảnh báo và cảnh báo thời gian thực qua email, SMS và webhook.

IoT Hub còn tích hợp dễ dàng với các giải pháp cloud khác như vStorage, vDB, IoT Analytics, AWS, Azure và tích hợp với ứng dụng khách hàng qua API giúp khách hàng có đầy đủ công cụ xây dựng một giải pháp IoT hoàn chỉnh. Ngoài ra, giải pháp còn giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, công sức và thời gian để xây dựng giải pháp IoT cho dự án riêng với quy mô không giới hạn, phù hợp cả cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ở mức Startup Scale hay các doanh nghiệp quy mô lớn ở tầm cỡ Industry Scale.

 

 

 

Tại sao sử dụng IoT Hub?

Khởi động và mở rộng dễ dàng.

Rút ngắn thời gian và công sức xây dựng giải pháp IoT.

Chạy trên hạ tầng toàn diện của VNG CLOUD.

Không phụ thuộc đường truyền quốc tế.

Giá cả cạnh tranh, tính cước tường minh.

Nhân sự hỗ trợ và chuyên gia tư vấn 24/7.