Nền tảng như một dịch vụ
PaaS

Nền tảng như một dịch vụ (PaaS) cấp quyền truy cập vào nền tảng có sẵn cho các đối tác phát triển ứng dụng nhờ đó cắt giảm chi phí nghiên cứu, phát triển và đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn.

MUA NGAY
 
 

IoT HUB

IoT Hub là bộ công cụ cần thiết và hữu ích giành cho Developer phát triển sản phẩm IoT trên hạ tầng điện toán đám mây của VINADATA.
Xem thêm

Ưu điểm nổi bật:

 

Là đơn vị đầu tiên cung cấp dịch vụ IoT cho cộng đồng IoT Việt Nam.

 

Cung cấp hầu hết các SW suite thích hợp cho phát triển ứng dụng IoT.

 

Triển khai (deploy) dễ dàng do các SW đã được đóng gói.

 

Sử dụng hạ tầng Data Center của VINADATA Cloud.

TRẢI NGHIỆM NGAY

IoT Hub- Phát triển sản phẩm IoT trên hạ tầng điện toán đám mây của VinaData
 
 

IoT BOX

IoT Box là nền tảng dịch vụ IoT (IoT Platform) của VINADATA cung cấp dịch vụ kết nối giải pháp IoT, đơn giản hóa quá trình thử nghiệm và triển khai cho người dùng cuối và cho cộng đồng IoT.
Xem thêm

TRẢI NGHIỆM NGAY

 
 

Liên hệ với chúng tôi

1900 1549