Auto Scaling Service (vAS)

Thêm hoặc xóa tài nguyên máy chủ để đáp ứng nhu cầu thay đổi.

 

DÙNG THỬ NGAY

 

Giới thiệu

Vinadata Auto Scaling Service (vAS) là dịch vụ cung cấp khả năng tự động mở rộng hoặc giảm số lượng máy chủ (vServer) theo nhu cầu sử dụng, nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cao cho ứng dụng tại một chi phí hiệu quả nhất.

vAS cung cấp nhiều tính năng nổi bật như: thiết lập mở rộng ứng dụng nhanh chỉ trong vài phút, hỗ trợ nhiều cách thức mở rộng và chỉ trả cho những gì bạn sử dụng.

 
 

Lợi ích vượt trội

Thiết lập mở rộng nhanh và dễ dàng

vAS cho phép bạn thiết lập giải pháp mở rộng cho ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng bằng giao diện trực quan, tất cả những thao tác phức tạp để thiết lập mở rộng đều được hệ thống của chúng tôi tự động hoá.

Hỗ trợ nhiều phương thức mở rộng

vAS hỗ trợ nhiều phương thức mở rộng nhằm đảm bảo mọi nhu cầu của bạn như: lên giao diện điều chỉnh trực tiếp (manual), thiết lập lịch tự động mở rộng (scheduler), kích hoạt mở rộng từ xa (trigger).

Chỉ trả cho những gì bạn sử dụng

vAS có thể giúp bạn tối ưu hoá việc sử dụng tài nguyên và hiệu quả chi phí khi sử dụng vServer cho phép bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn thật sự cần. vAS là dịch vụ hoàn toàn miễn phí để sử dụng và giúp bạn tối ưu hoá chi phí trong môi trường Vinadata.

Tích hợp dễ dàng với Load Balancing

vAS được tính hợp mạnh mẽ với Load Balancing, cho phép hệ thống tự động co giãn theo nhu cầu để đảm bảo ứng dụng hoạt động tốt nhất.

 
 

Auto Scaling hoạt động như thế nào?

- Tìm hiểu rõ ứng dụng của bạn, những thành phần nào có thể mở rộng.

- Định nghĩa các đặc tính mô tả máy chủ gọi là hồ sơ (Profile) như là: cấu hình (Flavor), dung lượng ổ đĩa (Volume), mạng (Network).

- Khởi tạo các thông tin số lượng cho nhóm mở rộng như là: số lượng máy chủ mong muốn ban đầu, số lượng máy chủ nhỏ nhất và lớn nhất cho phép.

- Sau đó bạn xác định khi nào thì hệ thống cần mở rộng và được mở rộng theo quy tắc gì.

vCloudcam