Load Balancing Service (vLB)

Đảm bảo tính sẵn sàng cao, bảo mật, tính mở rộng và khả năng chịu lỗi cho ứng dụng.

 

DÙNG THỬ NGAY

 

Định nghĩa

Vinadata Load Balancing Service (vLB) là dịch vụ tự động phân phối lưu lượng truy cập của ứng dụng trên nhiều vServer, cho phép xử lý số lượng lớn tải của ứng dụng.

vLB cung cấp 2 loại cân bằng tải Layer 4 và Layer 7 với nhiều tính năng như: tính sẵn sàng cao, bảo mật, tính mở rộng và khả nặng chịu lỗi cho ứng dụng.

 
 

Lợi ích vượt trội

Triển khai dễ dàng, nhanh chóng

vLB cho phép bạn triển khai giải pháp Load Balancing nhanh chóng, dễ dàng bằng giao diện, tất cả những thao tác phức tạp để triển khai đều được hệ thống của VinaData tự động hoá.

Tính sẵn sàng cao cho ứng dụng

vLB tự động phân phối lưu lượng truy cập đến nhiều máy chủ (vServer) khác nhau và luôn đảm bảo chỉ những máy chủ còn sống nhận được nó, điều này giúp đảm bảo tính sẵn sàng cao cho ứng dụng.

Bảo mật

vLB tích hợp với hệ thống quản lý chứng chỉ, cung cấp khả năng giải mã chứng chỉ ngay tại Load Balacing, cho phép sử dụng nhiều chứng chỉ trên cùng 1 Load Balacing. Đồng thời vLB cũng làm việc tốt với vVPC mà cung cấp những tính năng bảo mật mạnh mẽ.

Định tuyến theo nội dung

vLB cung cấp tính năng định tuyến theo nội dung (content based-routing) cho phép bạn định tuyến lưu lượng dữ liệu theo Host và Path, phù hợp với những ứng dụng theo kiến trúc microservices và containers.

Tích hợp dễ dàng với Auto Scaling

vLB được tính hợp mạnh mẽ với Auto Scaling, cho phép hệ thống tự động co giãn theo nhu cầu để đảm bảo ứng dụng hoạt động tốt nhất.

 

Bảng giá dịch vụ

Package Mini

400,000 đ/30 ngày

Kết nối mới: 2000/s

Kết nối hoạt động: 2000/s

Dữ liệu truyền tải miễn phí: 5TB

Băng thông: 100 Mbps

Package Small (Liên hệ)

800,000 đ/30 ngày

Kết nối mới: 4000/s

Kết nối hoạt động: 4000/s

Dữ liệu truyền tải miễn phí: 7TB

Băng thông: 100 Mbps

Lưu ý:

  • - Đơn giá dữ liệu truyền tải khi vượt qua ngưỡng miễn phí: 300 đ/ 1GB
  • - Giá chưa bao gồm 10% VAT
 
 

Load Balancing Usecases

Tăng sức chịu tải cho ứng dụng

Đối với các hệ thống ứng dụng lớn, bạn luôn phải mở rộng số lượng máy chủ bên dưới để tăng sức chịu tải của hệ thống, vì vậy sử dụng Load Balancing là một giải pháp hoàn hảo cho vấn đề này.

Cân bằng tải cho ứng dụng chạy trong Container

Không chỉ cân bằng tải được cho máy chủ (vServer), vLB còn có thể sử dụng để cân bằng tải cho các ứng dụng chạy trong Container, doanh nghiệp có thể cân bằng tải cho nhiều cổng ứng dụng trong cùng một máy chủ.

Phù hợp với các ứng dụng kiến trúc microservice

Với tính năng định tuyến theo nội dung, doanh nghiệp có thể điều chỉnh lưu lượng dữ liệu theo ý muốn tới từng máy chủ hoặc hồ chứa khác nhau, phù hợp với các ứng dụng theo kiến trúc microservice.

Tự động mở rộng hệ thống

vLB đảm bảm ứng dụng của doanh nghiệp sẽ tự động mở rộng theo nhu cầu của khách hàng tuỳ theo điều kiện doanh nghiệp định nghĩa, giúp ứng dụng luôn sẵn sàng để phục vụ.

Sử dụng cân bằng tải trong mạng nội bộ (vVPC)

vLB cho phép doanh nghiệp dễ dàng tạo Load Balancing có kết nối Internet vào mạng nội bộ hoặc Load Balancing chỉ để định tuyến giữa các lớp ứng dụng trong mạng nội bộ, ngoài ra các tính năng về bảo mật như Network ACL vẫn hoạt động tốt khi sử dụng với Load Balancing giúp bạn bảo vệ hệ thống.