Monitoring as a service - vMaaS

Giải pháp monitoring cho hạ tầng máy chủ và dịch vụ.
Dịch vụ vMaaS giúp khách hàng không cần phải lo lắng và kiểm tra thường xuyên hạ tầng của mình.
Thay vào đó giải pháp của VinaData sẽ giúp quý khách giám sát hạ tầng của mình liên tục 24/7.

 

Thu thập dữ liệu vận hành

vMaaS cung cấp giải pháp giúp các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân giám sát được tình trạng hạ tầng máy chủ thông qua việc thu thập nhiều số liệu về:

 

Hiệu suất máy chủ: CPU, Server Load, Memory, Disk, IOPS, Network Traffic, ...

 

Trạng thái hoạt động của các ứng dụng, dịch vụ, TCP/UDP port, ...

VinaData - vMaaS
 

Biểu đồ hóa dữ liệu (Visualization)

Trình diễn bằng biểu đồ trực quan giúp cho người quản trị nhanh chóng phát hiện những điểm bất thường trong hệ thống hoặc xu hướng sử dụng của người dùng. Từ đó hỗ trợ người quản trị thiết lập các ngưỡng sự cố.

vMaaS - Visualization
 

Cảnh báo sự cố (Trigger & Notification)

Khách hàng có thể tự định nghĩa các ngưỡng thông báo sự cố.

Thông báo qua SMS, Zalo, Email, Phone Call khi có vấn đề xảy ra trên hệ thống theo ngưỡng được thiết lập.

vMaaS - Cảnh báo sự cố
 
 

Liên hệ với chúng tôi

1900 1549