Giải pháp toàn diện tối ưu cho Đám mây riêng ảo

MUA NGAY

 

vVPC: Dịch vụ kiến tạo mạng ảo trên nền đám mây

VinaData Virtual Private Cloud (vVPC) cho phép các tổ chức, doanh nghiệp khách hàng kiến tạo hệ thống máy chủ theo cách hợp lý. Hệ thống máy chủ được kiến tạo từ vVPC có thể khởi chạy các tài nguyên trên đám mây VinaData trong một mạng ảo do khách hàng xác định và đảm bảo tài nguyên đó được bảo mật thông qua hệ thống tường lửa hoàn chỉnh (NGFW). Sử dụng vVPC khách hàng toàn quyền kiểm soát môi trường mạng ảo, tường lửa hoàn chỉnh (NGFW) thông qua việc kiến tạo mạng con, cấu hình cho phép kết nối mạng, cho phép bảo mật nâng cao tiến tiến L4 – L7 như bảo mật ứng dụng, IPS và UTM.

MUA NGAY

vVPC - VinaData Virtual Private Cloud
 
 
Giải pháp toàn diện tối ưu cho Đám mây riêng ảo MUA NGAY
 
 

Đặc tính – Điểm khác biệt

Bảo mật

VinaData VPC và VCF cung cấp các tính năng bảo mật tiến tiến và linh hoạt, chẳng hạn như tạo ra tường lửa hoàn chỉnh (NGFW), tạo các nhóm bảo mật (Security Policy Group) và danh sách kiểm truy cập mạng (Network ACL), để cho phép lọc nội dụng đến và đi từ tầng mạng thấp đến tầng ứng dụng.

Đơn giản

Người sử dụng có thể tạo VinaData VPC, VCF nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng bảng điều khiển quản lý VinaData với giao diện trực quan. Mạng con, phạm vi IP, nhóm bảo mật và tường lửa hoàn chỉnh (NGFW) được tạo tự động cho người dùng, giúp quản trị hệ thống có thể tập trung vào việc tạo các ứng dụng cần chạy trong VPC của mình.

Linh hoạt

Người sử dụng có thể di chuyển các ứng dụng của công ty lên đám mây, khởi chạy các máy chủ web, ứng dụng bổ sung hoặc thêm khả năng bảo mật tiến tiến như IPS và UTM nhanh chóng để đảm bao mở rộng theo nhu cầu của công ty khách hàng.

 
 
 
Contact Us