Dịch vụ - IaaS

IaaS - Infrastructure as a Service

Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS) cung cấp không gian ảo, lưu trữ và các nguồn lực nền tảng, giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng mở rộng hoặc thu gọn cơ sở hạ tầng theo nhu cầu. Chi tiết.

Dịch vụ - PaaS

PaaS - Platform as a Service

Nền tảng như một dịch vụ (PaaS) cấp quyền truy cập vào nền tảng có sẵn cho các đối tác phát triển ứng dụng nhờ đó cắt giảm chi phí nghiên cứu, phát triển và đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn. Chi tiết.

Dịch vụ - SaaS

SaaS - Software as a Service

Phần mềm như một dịch vụ (SaaS) cho phép sử dụng phần mềm hoặc ứng dụng từ bất kì thiết bị nào có kết nối internet. Doanh nghiệp sử dụng SaaS sẽ không cần lo lắng về việc cài đặt, bảo trì, vận hành hoặc khắc phục sự cố. Chi tiết.