Hashtag

password

Tôi thấy username/mật khẩu của camera ở thông tin luồng camera. Điều này có đảm bảo an toàn không?

Thông tin username/mật khẩu được chúng tôi sử dụng để xác thực camera và cho phép vBox lấy luồng hình ảnh từ camera. Các thông tin này đảm bảo an toàn vì chỉ có người dùng mới nhìn thấy, chúng tôi sẽ không hiển thị những thông tin này ở bất kỳ nơi nào khác.

Tuy nhiên, để đảm bảo bảo mật thông tin camera, người dùng không nên chia sẻ thông tin luồng camera với bất kỳ ai.