What's New

Cùng cập nhật các giải pháp và công nghệ mới một cách nhanh chóng nhất với VNG Cloud

     

Tính năng nổi bật của vMonitor:

  • Biểu đồ theo dõi trực quan
  • Cảnh báo nhanh chóng và kịp thời
  • Hệ thống thông báo đa dạng qua Email, Slack, Webhook và SMS
  • Giám sát liên tục website, application, server với nhiều giao thức khác nhau như: HTTP, HTTPS, TCP, PING.
  • Đo lường thời gian phản hồi từ nhiều vị trí khác nhau
  • Tích hợp theo dõi nhiều sản phẩm: vServer, vLB, vAS, vDB

Cho phép doanh nghiệp quản lý truy cập vào các dịch vụ và tài nguyên một cách bảo mật. Khi sử dụng IAM, doanh nghiệp có thể tạo, quản lý người dùng và nhóm VM, sử dụng các quyền để cho phép và từ chối quyền truy cập tài nguyên trên VNG CLOUD.

vStorage cung cấp 3 lớp lưu trữ là Gold, Silver và vCold. Với lớp lưu trữ Gold, dữ liệu của bạn luôn sẵn sàng để sử dụng với khả năng đáp ứng việc truy suất ở mức mili giây. Lớp Silver phù hợp cho các dữ liệu ít được truy cập nhưng bạn vẫn muốn dữ liệu luôn ở trạng thái sẵn sàng để dùng bất kỳ lúc nào với chi phí lưu trữ thấp. Cuối cùng là vCold, đây là lớp lưu trữ tiết kiệm nhất phù hợp cho các dữ liệu rất hiếm khi sử dụng nhưng cần phải lưu trữ như hồ sơ bệnh án, log giao dịch v...v...