vCS / Bảng tính năng dịch vụ

Tính năng Business Essentials - Call 02x Business Essentials - Call 1800/1900 Business Essentials - Call Mobile Business - Call 02x Business - Call 1800/1900 Business - Call Mobile Business - Premium Call 02x Business - Premium Call 1800/1900 Business - Premium Call Mobile
Số người dùng tối đa Từ 10 đến 40 người dùng Từ 10 đến 40 người dùng Từ 10 đến 40 người dùng 50 50 50 200 200 200
Thời gian lưu trữ ghi âm 60 ngày 60 ngày 60 ngày 60 ngày 60 ngày 60 ngày 60 ngày 60 ngày 60 ngày
Giới hạn lưu trữ danh bạ 20.000 liên hệ 20.000 liên hệ 20.000 liên hệ 100.000 liên hệ 100.000 liên hệ 100.000 liên hệ Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Bảng điều khiển (dashboard) Cơ bản Cơ bản Cơ bản Bản đầy đủ Bản đầy đủ Bản đầy đủ Bản đầy đủ Bản đầy đủ Bản đầy đủ
Gọi và nhận trên Smartphone
Hỗ trợ đầy đủ API để kết nối
Chuyển tiếp cuộc gọi đến số điện thoại cá nhân
Chặn số không mong muốn gọi đến
Giới hạn hạn mức gọi ra cho từng nhân viên
Xem lịch sử cuộc gọi (gọi nhỡ, gọi vào, gọi ra)
Nghe ghi âm cuộc gọi
Phân quyền hiển thị nhóm danh bạ cho từng thành viên (bảo mật danh bạ)
Giao diện quản trị trên website
Không giới hạn cuộc gọi đồng thời
Thiết lập kịch bản, lời chào (IVR) Miễn phí * Miễn phí * Miễn phí * Miễn phí * Miễn phí * Miễn phí * Miễn phí * Miễn phí * Miễn phí *
Thiết lập gọi và nhận trên điện thoại bàn (IP Phone) Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí **
Thiết lập gọi và nhận trên máy tính (Softphone) Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí **
Thiết lập đồng bộ danh bạ giữa vCS và CRM của doanh nghiệp bạn Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí ** Miễn phí **
Bao gồm 1 đầu số cố định (02x) Có *** Có *** Không Có *** Có *** Không Có *** Có *** Không
Miễn phí thuê bao đầu số cố định có sẵn Không Không Không
Bao gồm 1 đầu số dịch vụ (1800/1900) Không Có *** Không Không Có *** Không Không Có *** Không
Miễn phí thuê bao đầu số dịch vụ có sẵn Không Không Không Không Không Không
Bao gồm 1 đầu số di động Không Không Có *** Không Không Có *** Không Không Có ***
Miễn phí thuê bao đầu số di động có sẵn Không Không Không Không Không Không

Lưu ý:

  • - (*) Chỉ miễn phí lần đầu tiên và lời chào miễn phí sẽ sử dụng giọng điện tử.
  • - (**) Miễn phí thiết lập lần đầu cho hợp đồng 12 tháng.
  • - (***) Chỉ áp dụng cho số thường, số đẹp sẽ phụ thu thêm theo giá nhà mạng.
  • - Đầu số có sẵn theo gói thuộc sở hữu của VNG CLOUD. Khi hết hạn hợp đồng, VNG CLOUD sẽ không hỗ trợ việc chuyển đổi chủ sở hữu hoặc pháp nhân đầu số.
  • - Trong trường hợp đầu số tổng đài thuộc quyền sở hữu của Khách Hàng, tổng đài cần duy trì cước phí vận hành tổng đài để đảm bảo tổng đài nhận được cuộc gọi vào và gọi ra.
  • - Trong trường hợp đầu số tổng đài thuộc quyền sở hữu của VNG CLOUD, tổng đài cần duy trì cước phí vận hành tổng đài và cước gọi nhà mạng để đảm bảo tổng đài nhận được cuộc gọi vào và gọi ra.
 
MUA THÊM DỊCH VỤ Đơn vị Giá Ghi chú
Đầu số cố định (02x) Đầu số 500,000đ Miễn phí đấu nối đầu số
Thuê bao đầu số cố định Đầu số/tháng 30,000đ  
Đầu số di động Đầu số 500,000đ Miễn phí đấu nối đầu số
Thuê bao đầu số di động Đầu số/tháng 60,000đ  
Đầu số dịch vụ (1800/1900) Đầu số 2,500,000đ Miễn phí đấu nối đầu số
Thuê bao đầu số dịch vụ (1800/1900) Đầu số/tháng 550,000đ  
Phí cam kết phát sinh hàng tháng Tháng Liên hệ  
Kết nối đầu số có sẵn của khách hàng Lần 1,000,000đ

Trường hợp Khách hàng mua mới dịch vụ mà KHÔNG sử dụng đầu số có sẵn trong gói thì khi đấu nối sẽ KHÔNG tính chi phí này (Chỉ áp dụng cho 1800/1900).

Yêu cầu tìm số ngoài kho của VNG CLOUD Lần 1,000,000đ  
Yêu cầu đổi số khác khi đã tạo xong tổng đài Lần 1,000,000đ  
Đổi chủ sở hữu đầu số Đầu số/lần 1,000,000đ  
Đổi pháp nhân đầu số Đầu số/lần 1,000,000đ  
Thiết lập kịch bản theo yêu cầu Lần 1,000,000đ Chỉ tính khi thực hiện đổi phương thức định tuyến cuộc gọi. Ví dụ: Đổi từ phương thức đổ chuông xoay vòng sang hình thức đổ chuông đồng thời.
Thay đổi lời chào (sử dụng giọng người thu âm) Lần 500,000đ  
Thiết lập gọi và nhận trên IP Phone Lần 500,000đ  
Thiết lập gọi và nhận trên PC Softphone Lần 500,000đ  
Phí số đẹp trong kho VNG CLOUD Lần Liên hệ  
Phí số đẹp ngoài kho số VNG CLOUD Lần 1,500,000đ  
Nhập thông tin liên hệ vào hệ thống (import data) Lần 1,000,000đ  
Gói cước nhà mạng - 100,000đ Gói 100,000đ  
Gói cước nhà mạng - 200,000đ Gói 200,000đ  
Gói cước nhà mạng - 500,000đ Gói 500,000đ  
Gói cước nhà mạng - 1,000,000đ Gói 1,000,000đ  
Dịch vụ tư vấn, đào tạo tại doanh nghiệp Lần 5,000,000đ Chỉ hỗ trợ tổ chức/doanh nghiệp có văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 Tháng 1,000,000đ  
Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật khi tích hợp hệ thống Tháng 1,000,000đ  
Tích hợp với hệ thống CRM, Helpdesk theo yêu cầu Lần Liên hệ  
Thay đổi thông tin tổ chức/doanh nghiệp Lần 300,000đ Thông tin hỗ trợ thay đổi: Tên doanh nghiệp, thông tin người quản trị (Họ tên, Email, Số điện thoại)
Hỗ trợ làm việc với nhà mạng để mở gọi ra quốc tế Lần 300,000đ Miễn phí hỗ trợ nếu Quý khách yêu cầu mở gọi ra quốc tế ngay lúc mua đầu số

Đơn vị:

- Lần: Chi phí thu bằng giá của dịch vụ mua thêm.

- Tháng: Chi phí thu sẽ nhân với số tháng sử dụng dịch vụ